I Junglens hverdag betyder det, at vi har fokus på sprog som en naturlig og højt prioriteret del af læringsmiljøet gennem hele dagen. Vi arbejder også målrettet med bevægelsesglæde, både ude og inde, i de planlagte aktiviteter og i børnenes spontane initiativer.

Børnene mødes med aktiviteter, tiltag og daglige rutiner, hvor vi bl.a. styrker deres selvhjulpenhed og selvregulering. Vi vægter en hverdag, hvor børnene mødes på en anvisende, positiv og varm måde, af nærværende og opmærksomme voksne, hvor børnene motiveres til at give følgeskab, udvikle sig og lære. I Junglen arbejder vi målrettet for at udvikle og styrke vores pædagogiske praksis ud fra den neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang og principperne for Marte Meo.

Junglen modtog i januar 2003 de første børn i flotte nye lokaler.

I november 2009 blev vi på forældrerådets initiativ til en integreret institution, DII Junglen, som modtager børn i alderen 0-6 år.

Vi er:

 • 20 børn i alderen 0-3 år
 • 32/36 børn i alderen 3-6 år.

I den ene ende har vi børnehavegrupper, mens vuggestuen holder til i den anden ende.

Lysningen

Mellem de to afdelinger er et stort lyst fællesrum, kaldet Lysningen, hvor vi spiser morgenmad. Køkkenet ligger i forbindelse med Lysningen, og i formiddagstimerne spredes duften af hjemmelavet mad og bagværk.

Det er i Lysningen vi har plads til fælles arrangementer som teater, musik o.lign.

 

Omgivelserne

Fem minutters gang fra Junglen ligger Troldhøjen.

Her er blandt andet:

 • kaniner
 • bålplads

I sommerhalvåret er vi meget udendørs:

 • på vores legeplads
 • på Troldhøjen
 • på ture i nærområdet, hvor der er mange grønne områder skov, søer og ”bjerge.”

 

Kost i Tovshøj Dagtilbud

Alle vuggestuebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.
Alle børnehavebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.

Det er vores mål:

 • At børn bliver præsenteret for mange forskellige smagsoplevelser
 • At vi har en god madkultur, hvor der er ro og en god stemning omkring måltidet, og børnene støttes i at være selvhjulpne.
 • At gøre børn og forældre bevidste om sund mad.
 
Det er lykkedes når:
 • der er en god atmosfære omkring spisningen
 • børn ikke er kræsne og er glade for en varieret kost.
 • børnene skelner mellem og er bevidste om sund og usund mad.
 • forældrene interesserer sig for den kost, der serveres i institutionen.
Vi sørger for:
 • At alle får en varieret, sund og ernæringsrigtig kost
 • At kostordningerne serverer varieret, sund og ernæringsrigtig kost.
 • At bruge tandlæge og sundhedsplejerske til oplysende foredrag på forældremøder efter behov.
 • Besøg fra tandplejen i børnehaven
 • At personalet sikrer sig, at børn der kommer efter kl.8 har fået morgenmad.
 • At afsøge mulighederne for at trække på kostressourcepersonen i område 11 med henblik på rådgivning og vejledning til personale og forældre
 • At de børn, der har behov for støtte omkring kost – mad & måltider, får det. Personalet vil desuden inspirere og vejlede forældrene.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Tovshøj Dagtilbud:

Maden i dagtilbuddet opfylder Aarhus Kommunes Kostpolitik.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.