I Junglens hverdag betyder det, at vi har fokus på sprog som en naturlig og højt prioriteret del af læringsmiljøet gennem hele dagen. Vi arbejder også målrettet med bevægelsesglæde, både ude og inde, i de planlagte aktiviteter og i børnenes spontane initiativer - Alle børn skal føle sig som en del af et fællesskab!

Junglen er et hus med små og store fællesskaber, hvor børnene mødes med rammer og struktur, sjov og glæde, sang og bevægelse, leg og udeliv, engagerede og glade børn og voksne. Vi vægter en hverdag, hvor børnene mødes på en anvisende, positiv og varm måde, af nærværende og opmærksomme voksne, hvor børnene motiveres til at give følgeskab, udvikle sig og lære i aktiviteter, tiltag og daglige rutiner, hvor vi bl.a. styrker deres selvhjulpenhed og selvregulering. Omsorg, tryghed og nærvær er vigtigt, for at børn kan trives og udvikles. I Junglen har vi rutiner og rammer, som støtter barnet i at opnå den tryghed og robusthed, der giver barnet lyst og mod til at indgå i fællesskaber og udforske verden.

I Junglen arbejder vi målrettet for at udvikle og styrke vores pædagogiske praksis ud fra den Neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang og principperne for Marte Meo. Vi arbejder både stuevis og på tværs af vuggestuen og børnehave, så børnene bliver en del af både det lille fællesskab og det store fællesskab. På stuerne deler vi os ofte op i små grupper. Det giver bedre mulighed for nærvær, fordybelse og plads til at blive set og udfolde sig

Når du træder ind ad døren til Junglen, bliver du mødt med venlighed og interesse fra husets ansatte. Vi vægter et åbent forældresamarbejde, hvor vi er sammen om hjælpe barnet på vej. Personalegruppen er et godt miks af alle aldre med pædagoger og medhjælpere, som inspirerer hinanden og løfter i flok. Vores køkkenleder Anette laver lækker velsmagende, sund, økologisk og ernæringsrigtig mad, der indeholder gode råvarer.

Junglen er en integreret institution.

Lysningen

Mellem de to afdelinger er et stort lyst fællesrum, kaldet Lysningen, med store gulv til loft-vinduer ud til legepladsen. Køkkenet ligger i forbindelse med Lysningen, og i formiddagstimerne spredes duften af hjemmelavet mad og bagværk. Lysningen er indrettet med fokus på leg. De voksne sidder på gulvet og er på den måde altid tilgængelige og nærværende for og med børnene. Vi tilbringer alle morgener og middagsstunder i fællesrummet, eller på legepladsen på tværs af stuerne.

I hver ende af Junglen er der plads til grovmotorisk udfoldelse. Her er bl.a. trapper, madrasser bolde mm, som bl.a. kan bruges til tumlelege. Både store og små synes er sjov at udfordre sig selv og den kropslige formåen.

Stuerne:

I hver ende af huset finder man henholdsvis Vuggestuen og børnehaven. De fysiske rammer gør det muligt for de voksne at møde børnene der hvor de er i deres udvikling. Vi har fokus på børnefællesskaber, selvhjulpenhed og dannelses. Børnene er aktive omkring måltidet – de kravler selv op på stolen, er med til at dække bord, øser selv mad på tallerken, hælder vand i glasset og spiser selv. De får i hvert fald lov til at prøve og øve sig. Sidst men ikke mindst hjælper de med oprydningen.

I garderoben prioriterer vi ligeledes selvhjulpenhed og nærvær. Vi sørger for at der er god tid og ro i garderoben, så børnene får lov at bøvle med selv at tage tøjet af eller på. Alle kan deltage på et eller andet niveau.

Legepladsen:

Vi har en stor legeplads der løber parallelt med huset. Den kan lukkes af, så der er en børnehave og vuggestue legeplads. Der er både græs, jord, grus og sand. Der er bakker, buske, legehuse, gynge, klatrestativ og sandkasser. Det er en legeplads der både giver mulighed for ro og fordybelse men også go-cart race og fælleslege.

Omgivelserne

Fem minutters gang fra Junglen ligger Troldhøjen.

Her er blandt andet:

 • kaniner
 • bålplads

I sommerhalvåret er vi meget udendørs:

 • på vores legeplads
 • på Troldhøjen
 • på ture i nærområdet, hvor der er mange grønne områder skov, søer og ”bjerge.”

DII Junglen, modtager børn i alderen 0-6 år.

Vi er:

 • 20 børn i alderen 0-3 år
 • 32/36 børn i alderen 3-6 år.

I den ene ende har vi børnehavegrupper, mens vuggestuen holder til i den anden end. Barnet er tilknyttet en stue med fast personale.

Vores hverdag afspejler vores pædagogiske praksis. Det gælder både i måden, vi er sammen med børnene på, i dagens forskellige aktiviteter og i vores faste rutiner.

Nærværende voksne, en forudsigelig struktur i dagligdagen og genkendelige rammer er vigtigt for at skabe den tryghed, der gør barnet klar til at udforske verden, danne relationer og indgå i fællesskaber.

Dagens rytme i Junglen

 • 6:30: Vi åbner
 • 6:30 - 7:20: Morgenmad i Lysningen
 • 9:15 - 10:30: Pædagogiske aktiviteter og leg
 • 10:45: Frokost
 • 11.30: Pædagogiske aktiviteter og leg på legepladsen – Vuggestuen sover til middag
 • 14:00: Eftermiddagsmad
 • 14:30: Børnene leger på legepladsen
 • 16:00: Vi er fælles i lysningen eller på legepladsen
 • 16:30 eller 17:00: Junglen lukker – farvel og tak for i dag

Kost i Tovshøj Dagtilbud

Alle vuggestuebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.
Alle børnehavebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.

Det er vores mål:

 • At børn bliver præsenteret for mange forskellige smagsoplevelser
 • At vi har en god madkultur, hvor der er ro og en god stemning omkring måltidet, og børnene støttes i at være selvhjulpne.
 • At gøre børn og forældre bevidste om sund mad.
 
Det er lykkedes når:
 • der er en god atmosfære omkring spisningen
 • børn ikke er kræsne og er glade for en varieret kost.
 • børnene skelner mellem og er bevidste om sund og usund mad.
 • forældrene interesserer sig for den kost, der serveres i institutionen.
Vi sørger for:
 • At alle får en varieret, sund og ernæringsrigtig kost
 • At kostordningerne serverer varieret, sund og ernæringsrigtig kost.
 • At bruge tandlæge og sundhedsplejerske til oplysende foredrag på forældremøder efter behov.
 • Besøg fra tandplejen i børnehaven
 • At personalet sikrer sig, at børn der kommer efter kl.8 har fået morgenmad.
 • At afsøge mulighederne for at trække på kostressourcepersonen i område 11 med henblik på rådgivning og vejledning til personale og forældre
 • At de børn, der har behov for støtte omkring kost – mad & måltider, får det. Personalet vil desuden inspirere og vejlede forældrene.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Tovshøj Dagtilbud:

Maden i dagtilbuddet opfylder Aarhus Kommunes Kostpolitik.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I Junglen vægter vi forældresamarbejdet højt. Det er en stor omvæltning når ens barn skal starte i vuggestue, og man som familie skal stifte bekendtskab med institutionslivet for første gang.

Når jeres barn får en plads i Junglen, bliver I ringet op af en pædagog. Det er vigtigt, at både barn og forældre er trygge i indkøringen, og derfor kigger vi også meget på det enkelte barn og familie.

Vi afholder forældresamtaler når barnet har gået hos os i ca. 3 mdr., inden børnehavestart og inden skolestart, hvor vi fortæller om barnets trivsel, læring og udvikling

Vi vægter et højt kommunikationsniveau. Både i form af de daglige hverdagsfortællinger, og snakke efter behov ved aflevering eller afhentning.

Forældreråd

Vi har et aktivt forældreråd, hvilket vi i Junglen er meget glade for. Forældrerådet er også praktiske hjælpere til arrangementer som sommerfest, forældrekaffe mv.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Anerkendelse, omsorg og nærvær er vigtigt, for at børn kan trives og udvikles. Derfor er disse tre begreber sammen med fokus på børns følelsesmæssige udvikling, vores værdigrundlag og den Styrkede Pædagogiske Læreplan grundlaget for vores pædagogiske praksis.

Vi er opmærksomme på barnets behov og intentioner, og vi møder børnene med udviklingsstøttende og anerkendende samspil. Vi er tydelige og forudsigelige overfor barnet. Vi voksne agerer som rollemodeller, hvor vi understøtter barnets udvikling og selvregulering, sociale og sproglige kompetencer samt krop- og bevægelsesglæde. Gennem denne tilgang udvikler barnet selvværd, livsduelighed og en grundlæggende tro på sig selv.

Børn har brug for rammer, tilpasse udfordringer og et trygt miljø for at kunne trives og udvikles. Pædagoger og medhjælpere tilrettelægger dagen ud fra de lovbestemte pædagogiske læreplaner, som danner grundlaget for vores pædagogiske praksis.

Barnets læring og udvikling foregår gennem hele dagen, fx: 

 • Når der er samling, og børnene skiftes til at vælge en sang
 • Når vi spiser frokost og taler om den mad, der bliver serveret
 • Når børnene cykler rundt på legepladsen og holder øje med de andre børn, der cykler 

 Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under ”Fælles i dagtilbuddet”, hvor du også finder vores pædagogiske læreplan.

DII Junglen
Janesvej 1
8220 Brabrand

Børnehaven:

24425274

51576825

Vuggestuen:

51576825

24425212

 

Pædagogisk leder 
Iben Leimann
E-mail: ibl@aarhus.dk

Tlf.: 41857874