Mål for vores hverdag med barnet, og samarbejde med forældrene:

 • Barnets tryghed og trivsel
 • Barnets evne til at kunne lege, skabe kontakt, tilknytning, venskaber og relationer
 • Barnets evne til at kunne mentalisere, styre egne impulser og regulerer sig selv hensigtsmæssigt i forhold til den situation de er i.

Vi tror på at det giver barnet et godt fundament i skole, uddannelse, job, familieliv osv. Kort sagt et grundlag for at skabe sig det gode liv.

I Myretuen har vi fire børnegrupper. To vuggestuegrupper, Blå og Grøn, som begge er normeret til hver 12 børn. Vi har også to børnehavegrupper, Rød og Gul stue, som begge er normeret til 20 børn.

I begge vuggestuegrupper er der børn mellem nul og tre år. I begge børnehavegrupper er der børn mellem 3 og 6 år.

Vi har indrettet vores fællesrum så det er muligt at ophænge gynger, svingtov, rebstiger, hængekøjer, fugleredder og lign.

For at sikre at alle børnegrupper får glæde af de muligheder som fællesrummet giver, har vi reserveret ugens formiddage til forskellige stuer. På den måde kan alle tænke fællesrummet ind i deres planlægning. Både børnehaven og vuggestuen.

Vuggestuen går ofte i fællesrummet omkring middag når børnehaven er på legepladsen. Vuggestuegrupperne laver bl.a. forhindringsbaner og sansebaner. Her skal børnene bruge hele kroppen for at kravle op, over, under, øve balance og mærke forskellige underlag.

Gulvet er dækket af et faldunderlag. Fællesrummet er et populært sted at være. Personalet vurderer altid hvor mange børn der skal have mulighed for at være i fællesrummet så det er et sikkert og rart sted at være.

 

Hverdagen hos os:

Vi er konstant og i alle situationer opmærksomme på at:

 • Være i leg, aktivitet og handling med barnet
 • Være nysgerrige på barnets handlinger og intention
 • Vi spejler barnets følelser
 • Vi er opmærksom på barnets nærmeste udviklingszone
 • Vi er fysisk tilgængelige i børnehøjde og i øjenkontakt
 • Vi er guidende i vores kommunikation og giver børn valg og relevante handlemuligheder – også i konfliktsituationer.

I Myretuens læringsmiljø og hverdag møder man blandt andet:

 • En bevidsthed om Krop og bevægelse
 • Børneyoga og Hoppeline
 • Legen – både inde og ude
 • Børn i små grupper
 • Ture med vores Elcykler – kommer 2021
 • Krop og bevægelsesvejledere og sprogvejledere
 • SOL og HOP – Vi er gerne i handling med forældre
 • Forår på legepladsen
 • Halloween og december
 • Dialogisk læsning
 • Sprogstrategier
 • Sprogvurderinger og handleplaner
 • Legeplads, stuer og fællesrum til fysisk aktivitet
 • Måltider med indhold
 • Selvhjulpenhed

Vi glæder os til at møde jer i Myretuen – Kontakt os når I ønsker et besøg.

Kost i Tovshøj Dagtilbud

Alle vuggestuebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.
Alle børnehavebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.

Det er vores mål:

 • At børn bliver præsenteret for mange forskellige smagsoplevelser
 • At vi har en god madkultur, hvor der er ro og en god stemning omkring måltidet, og børnene støttes i at være selvhjulpne.
 • At gøre børn og forældre bevidste om sund mad.
 
Det er lykkedes når:
 • der er en god atmosfære omkring spisningen
 • børn ikke er kræsne og er glade for en varieret kost.
 • børnene skelner mellem og er bevidste om sund og usund mad.
 • forældrene interesserer sig for den kost, der serveres i institutionen.
Vi sørger for:
 • At alle får en varieret, sund og ernæringsrigtig kost
 • At kostordningerne serverer varieret, sund og ernæringsrigtig kost.
 • At bruge tandlæge og sundhedsplejerske til oplysende foredrag på forældremøder efter behov.
 • Besøg fra tandplejen i børnehaven
 • At personalet sikrer sig, at børn der kommer efter kl.8 har fået morgenmad.
 • At afsøge mulighederne for at trække på kostressourcepersonen i område 11 med henblik på rådgivning og vejledning til personale og forældre
 • At de børn, der har behov for støtte omkring kost – mad & måltider, får det. Personalet vil desuden inspirere og vejlede forældrene.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Tovshøj Dagtilbud:

Maden i dagtilbuddet opfylder Aarhus Kommunes Kostpolitik.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

I Myretuen vægter vi forældresamarbejdet højt. Igennem en tidlig indsats og et dialogbaseret forældresamarbejde, samarbejder vi om at støtte dit barnets trivsel og udvikling. Vi afholder opstartssamtaler i eget hjem, dialoghjulssamtaler, skoleparathedssamtaler og forældresamtaler efter behov.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Grundlege, Krop og bevægelse

Vi mener det er vigtigt at børn lære grundlegene. Børn skal kunne kravle, krybe, gå, løbe, trille, hoppe, snurre rundt, danse, kaste, gynge og slå kolbøtter. Dette er med til at give barnet et grundlag for at lære i fremtiden.

Det tager tid at lære en ny færdighed. Men gennem planlagte og spontane aktiviteter eksperimenter og øver barnet sig til det har automatiseret sine bevægelser.

Alle børn bevæger sig. Både dem som går i idrætsinstitution og dem som ikke gør. I Myretuen har vi valgt at uddanne Krop og bevægelsesvejledere. Formålet er at skabe en større bevidst om hvordan vi støtter børns bevægelsesglæde.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.