Du kan skrive dit barn op fra juni 2022.

Tryghed og trivsel er vigtigt for os – derfor er varme og små magiske øjeblikke særlige og vigtige for, at dit barn føler sig set, hørt og forstået.

Bevægelsesbørnehuset er en idrætscertificeret daginstitution. Det betyder at leg, bevægelse og idræt er rammen for vores pædagogik.

Vi tror på, at barnet lærer og oplever verden gennem kroppen, og at barnets evne til at lære forbedres gennem leg, bevægelse og idræt.

Barnet oplever og udforsker verdens muligheder og grænser via kroppen, og derfor skal kroppen sættes i centrum. Barnets selvværd og selvtillid stimuleres gennem kropslige oplevelser, hvilket gør det nemmere at indgå i sociale sammenhænge. I bevægelse lærer barnet at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence. Barnet udvikler sprog, sanser, begreber, fantasi, kreativitet, sproglige færdigheder og meget mere.

 

Bevægelse og fysisk aktivitet styrker også hjerte, muskler, knogler, sener og ledbånd.

Pædagogisk idræt er altså med til at sikre hele barnet udviklingsmuligheder og det gode børneliv.

 

Jeg hører det – jeg glemmer det.

Jeg ser det – jeg husker det.

Jeg gør det – jeg forstår det.

 

Hos os vil I møde nogle nærværende og engagerede voksne, som synes det er sjovt at gå på arbejde hver dag, og som hver især er med til at sikre det gode børneliv for netop dit barn. Tryghed og trivsel er vigtigt for os – derfor er varme og små magiske øjeblikke særlige og vigtige for, at dit barn føler sig set, hørt og forstået.

Bevægelsesbørnehuset består af 6 stuer. 3 vuggestue grupper på stueplan og 3 børnehavegrupper på 1. sal. På hver etage er der et fællesrum. Derudover har vi et værksted og et køkken. Hele huset indbyder til leg, bevægelse og idræt, og vi skaber rammerne for nærvær og tryghed for alle børn.

Bevægelsesbørnehuset er en del af `Børne- og Sundhedshus Vest´, som er bygget sammen med Globus1, hvis faciliteter vi også benytter os af.

Hos os har vi også en stor dejlig legeplads med gynger, rutsjebaner, legehuse, balancebaner, bakker, sandkasser, bålhytte og baner til cykler og mooncars. Legepladsen er delt op i vuggestue og børnehaven, men vi bruger alle hele legepladsen. Det er dog vigtigt, at der er mulighed for at de små kan trække sig, hvis det er nødvendigt. 

I hverdagen bestræber vi os på at give alle børn en masse fede oplevelser både stilleaktiviteter, aktiviteter præget af høj fart og alt muligt der ind imellem.

I hverdagen arbejder vi både i små grupper, hvor nærvær, fordybelse og det at have et ekstra øje på det enkelte barn er i fokus, samtidig også i det store fællesskab, hvor det at lære at begå sig sammen med mange andre og venskaber på tværs er i fokus.

Vi bestræber os på, at alle børn er på tur ud af huset en gang om ugen. Det kan enten være i nærområdet, til stranden, i skoven eller kulturarrangementer i byen fx teater, AROS, Naturhistorisk museum, Moesgård etc. Derudover er hverdagen præget af forskellige aktiviteter, såsom kreative lege, bevægelseslege, rollelege, fantasilege etc.   

Vi har morgenmad til de børn, som kommer tidligt. Frokosten kl. 11 består af lækker varm mad fra vores køkken, og om eftermiddagen kl. 14,00 er der et let måltid.

Vi er fælleshus om morgenen til morgenmaden og sidst på dagen.

Kost i Tovshøj Dagtilbud

Alle vuggestuebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.
Alle børnehavebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.

Det er vores mål:

 • At børn bliver præsenteret for mange forskellige smagsoplevelser
 • At vi har en god madkultur, hvor der er ro og en god stemning omkring måltidet, og børnene støttes i at være selvhjulpne.
 • At gøre børn og forældre bevidste om sund mad.
 
Det er lykkedes når:
 • der er en god atmosfære omkring spisningen
 • børn ikke er kræsne og er glade for en varieret kost.
 • børnene skelner mellem og er bevidste om sund og usund mad.
 • forældrene interesserer sig for den kost, der serveres i institutionen.
Vi sørger for:
 • At alle får en varieret, sund og ernæringsrigtig kost
 • At kostordningerne serverer varieret, sund og ernæringsrigtig kost.
 • At bruge tandlæge og sundhedsplejerske til oplysende foredrag på forældremøder efter behov.
 • Besøg fra tandplejen i børnehaven
 • At personalet sikrer sig, at børn der kommer efter kl.8 har fået morgenmad.
 • At afsøge mulighederne for at trække på kostressourcepersonen i område 11 med henblik på rådgivning og vejledning til personale og forældre
 • At de børn, der har behov for støtte omkring kost – mad & måltider, får det. Personalet vil desuden inspirere og vejlede forældrene.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Tovshøj Dagtilbud:

Maden i dagtilbuddet opfylder Aarhus Kommunes Kostpolitik.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Ønsker du at skrive dit barn op til Bevægelsesbørnehuset, skal du kontakte Pladsanvisningen.

Du er også velkommen til at kontakte den pædagogiske leder, Anne-Marie Hovmand, hvis du har spørgsmål omkring den kommende institution eller processen omkring indskrivning.

E-mail: anmarh@aarhus.dk

Tlf: 41 87 44 61