Gå til hovedindhold

Bevægelsesbørnehuset

Bevægelsesbørnehuset er en nybygget daginstitution. Vi åbnede i august 2022. Daginstitutionen ligger tæt ved Ringvejen/Silkeborgvej og er del af det nyopførte Børne- og Sundhedshus Vest og nabo til idrætscenter Globus1.

 • Læs op

Indhold

  Tryghed og trivsel er vigtigt for os – derfor er varme og små magiske øjeblikke særlige og vigtige for, at dit barn føler sig set, hørt og forstået.

  Bevægelsesbørnehuset er en idrætscertificeret daginstitution. Det betyder at leg, bevægelse og idræt er rammen for vores pædagogik.

  Vi tror på, at barnet lærer og oplever verden gennem kroppen, og at barnets evne til at lære forbedres gennem leg, bevægelse og idræt.

  Barnet oplever og udforsker verdens muligheder og grænser via kroppen, og derfor skal kroppen sættes i centrum. Barnets selvværd og selvtillid stimuleres gennem kropslige oplevelser, hvilket gør det nemmere at indgå i sociale sammenhænge. I bevægelse lærer barnet at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence. Barnet udvikler sprog, sanser, begreber, fantasi, kreativitet, sproglige færdigheder og meget mere.

  Bevægelse og fysisk aktivitet styrker også hjerte, muskler, knogler, sener og ledbånd.

  Pædagogisk idræt er altså med til at sikre hele barnet udviklingsmuligheder og det gode børneliv.

  Jeg hører det – jeg glemmer det.

  Jeg ser det – jeg husker det.

  Jeg gør det – jeg forstår det.

  Hos os vil I møde nogle nærværende og engagerede voksne, som synes det er sjovt at gå på arbejde hver dag, og som hver især er med til at sikre det gode børneliv for netop dit barn. Tryghed og trivsel er vigtigt for os – derfor er varme og små magiske øjeblikke særlige og vigtige for, at dit barn føler sig set, hørt og forstået.

  Bevægelsesbørnehuset består af 6 stuer. 3 vuggestue grupper på stueplan og 3 børnehavegrupper på 1. sal. På hver etage er der et fællesrum. Derudover har vi et værksted og et køkken. Hele huset indbyder til leg, bevægelse og idræt, og vi skaber rammerne for nærvær og tryghed for alle børn.

  Bevægelsesbørnehuset er en del af `Børne- og Sundhedshus Vest´, som er bygget sammen med Globus1, hvis faciliteter vi også benytter os af.

  Hos os har vi også en stor dejlig legeplads med gynger, rutsjebaner, legehuse, balancebaner, bakker, sandkasser, bålhytte og baner til cykler og mooncars. Legepladsen er delt op i vuggestue og børnehaven, men vi bruger alle hele legepladsen. Det er dog vigtigt, at der er mulighed for at de små kan trække sig, hvis det er nødvendigt. 

  I hverdagen bestræber vi os på at give alle børn en masse fede oplevelser både stilleaktiviteter, aktiviteter præget af høj fart og alt muligt der ind imellem.

  I hverdagen arbejder vi både i små grupper, hvor nærvær, fordybelse og det at have et ekstra øje på det enkelte barn er i fokus, samtidig også i det store fællesskab, hvor det at lære at begå sig sammen med mange andre og venskaber på tværs er i fokus.

  Vi bestræber os på, at alle børn er på tur ud af huset en gang om ugen. Det kan enten være i nærområdet, til stranden, i skoven eller kulturarrangementer i byen fx teater, AROS, Naturhistorisk museum, Moesgård etc. Derudover er hverdagen præget af forskellige aktiviteter, såsom kreative lege, bevægelseslege, rollelege, fantasilege etc.   

  Vi har morgenmad til de børn, som kommer tidligt. Frokosten kl. 11 består af lækker varm mad fra vores køkken, og om eftermiddagen kl. 14,00 er der et let måltid.

  Vi er fælleshus om morgenen til morgenmaden og sidst på dagen.

  ”Det gode måltid” i Bevægelsesbørnehuset.

  Med et sundhedsfremmende og sundhedsforbyggende blik ind i en idrætscertificeret institution, ser vi maden som kroppens benzin. Kroppens benzin er vigtigt for at få en sund og energisk krop, som er grundlæggende for at trives, udvikle sig og tage imod læring. 

  Når du træder ind i Bevægelsesbørnehuset, er døren ind til køkkenet til venstre, hvor man mødes af dufte og lyde, som er med til at skabe en hjemlig og hyggelig atmosfære i huset. I køkkenet laves `Mad fra bunden´, `Mad fra hele verden´ og `Mad i børnehøjde´. Køkkenpersonalet sætter en store ære i hver servering og de råvarer, de bruger, og de gør sig umage for at præsentere maden så indbydende som muligt. Der bruges kun økologiske råvarer og serveres overvejende vegetarisk mad med stort fokus på variation og sundhed, men oftest med sikre og kendte elementer. Alle, store som små, er velkomne i køkkenet til en snak eller et kig i gryderne.

  Det er essentielt for os, at måltidet bliver prioriteret og set som en pædagogisk aktivitet på lige fod med andre pædagogiske aktiviteter. Det er et pædagogisk læringsmiljø og et særligt et af slagsen. Måltidet handler om dannelse, fællesskaber, robusthed, identitet, kulturforståelse og meget meget mere. I Bevægelsesbørnehuset ønsker vi at indgyde børn madglæde og madmod.

  For os er der altid fokus på den kropslige del. Vi insisterer på positive kropslige erfaringer. Derfor ønsker vi, at børnene mødes med en dejlig dufte fra køkkenet. De skal bruge deres muskel-ledsans, når de hælder vand i deres glas - følesansen er i spil, når maden fornemmes i munden - finmotorikken til at spise med fingre eller bestik - alt dette suppleres af duft og synssansen som stimuleres gennem anretning og madlavningen. Vi vil lade børnene være så meget med, som de vil og lade dem spille hovedrollen i deres eget måltid.  

  Et godt måltid er et måltid, hvor alle går glade fra bordet, og den enkelte er blevet mødt med respekt for følelser og grænser. 
  Vi tror på, at barnets autonomi til selv at styre hvad, i hvilken rækkefølge og hvordan det spises, eller om det spises.
  Det, som er serveret, er serveret og må spises.
  Vi tror på, at madmodigheden skabes gennem et trygt og nærværende miljø, hvor fællesskabet og en legende tilgang er det, der er fundamentet for de gode erfaringer. En legende tilgang er ikke at lege med maden men at skabe et legende læringsmiljø, hvor madglæde og madmod er omdrejningspunktet.

  Det er vores fornemmeste opgave at skabe en tryg og hyggelig stemning, hvor børn og voksne oplever måltidet som noget rart, og nysgerrigheden får lov at blomstre. Vi har et stort ansvar for at besjæle maden. Det betyder, at vi er rollemodeller, som er nærværende, har en positiv tone og tid til at gå i dialog om maden. Vi smager selv på maden, vi italesætter maden.

  Køkkenfagligt personale:

  Det køkkenfaglige personale (Anke og Mathias) i køkkenet er uddannet og ansat til et kontinuerligt at samarbejde med det pædagogiske personale om at bidrage til børnenes maddannelse. Det pædagogiske personale og det køkkenfaglige personale skaber sammen læringsmiljøer for børnene. Køkkenets menuplanlægning sker med et særligt blik på både børn og med fokus på bl.a. sæsonens grønsager, børnenes smagsoplevelser, variation etc.  Planlægningen involverer respekt for, at børn har brug for at nærme sig ny mad i eget tempo. Indimellem skal ny mad serveres flere gange, før fadene bliver tomme. Køkkenets respekt for børnenes præferencer og smagsoplevelser indebærer desuden, at personalet er til rådighed for børnenes undren og spørgsmål.

  Hvordan ser det ud i praksis?

  Eksempel: Læring om fx stenbiderrogn – kommer fra stenbiderne – hvilket dyr er en stenbidder? den lægger æg – hvilke dyr lægger også æg?

  Eksempel: Mad-banko: kan I smage, hvilke grønsager der er i dagens ret.

   Eksempel: Anke deltager i vores fællestur til Risskov Skov, hvor hun laver mad over bål fx syltetøj fra de bær, som børnene er ude i skoven og finde.

  Selvhjulpenhed:

  Børnene skal så ofte som muligt opmuntres til at deltage i borddækning, øse op, hælde, smøre, skære samt deltage i afrydning og oprydning.

  Børnene øver sig og lærer på den måde at bidrage positivt til fællesskabet ved selv at yde noget, samtidig mener vi at deltagelse skaber bedre mulighed og lyst for at prøve nyt af.

  Hvordan ser det ud i praksis?

  Dialogen om måltidet:

  Vores fokus er at få skabt en sproglig nysgerrighed omkring maden, hvor snakken går på maden; hvor kommer fisken fra? Smager den sødt eller surt? Hvad dufter det af? Hvilke forskellige farver kan vi opdage i maden? Hvordan er konsistensen? Er det knasende eller blødt? Så det handler om at få skabt en dialog gennem børnenes kropslige erfaringen med maden.

  Hvordan ser det ud i praksis?

  Eksempel: Observation

  Barnet: Hvad skal vi have at spise? Den voksne: Vi skal have fisk og kartofler. Ved du hvor fisken lever? Barnet: I havet. Den voksne: Kender du andre fisk, som lever i vandet?.

   

  Stemningen omkring måltidet:

  Vi ønsker at skabe en tryg og hyggelig stemning, hvor børn og voksne oplever det som et rart sted at være. Vi ønsker at skabe tid og ro omkring måltidet, hvor der er en positiv tone og tid til at gå i dialog om maden. Vi ønsker på en positiv og anerkendende måde at yde børnene madmod og madglæde ved at undgå konflikter, men derimod lade fællesskabet fylde, og at de voksne er positive og er medskabere af gode måltids oplevelser. Dialogen om maden er i fokus, og børn og voksne smitter hinanden med glæde.

  Hvordan ser det ud i praksis?

  De voksnes rolle:

  I vil møde voksne som er madmodige og deltagende i måltidet. Vi er rollemodeller og karavaneføre for at skabe madmodige børn, hvilket betyder, at vi har et stort ansvar for at besjæle maden. Det betyder også at vi går forrest ved at skabe den gode stemning gennem forberedelse, nærvær, tilstedeværelse, tonen og dialogen. De voksne prioriterer måltidet og nærværet omkring dette. De voksne også er klar til at spise, når børnene sætter sig til bords.

  Vi stemmer om det

  Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

  Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

  Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

  Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.

  Få indflydelse på hverdagen

  I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

  Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

  Ønsker du at skrive dit barn op til Bevægelsesbørnehuset, skal du kontakte Pladsanvisningen.

  Du er også velkommen til at kontakte den pædagogiske leder, Anne-Marie Hovmand, hvis du har spørgsmål omkring den kommende institution eller processen omkring indskrivning.

  E-mail: anmarh@aarhus.dk

  Tlf: 41 87 44 61

  Bevægelsesbørnehuset

  Gudrunsvej 3, Stuen

  8220 Brabrand

  Telefon: 2384 4892

  Pædagogisk leder 
  Anne-Marie Hovmand
  E-mail: anmarh@aarhus.dk
  Telefon: 4187 4461

  Sidst opdateret: 7. marts 2024