Vores navn, Idrætsbørnehuset V/Globus 1, inviterer jer med allerede fra første linje, ind i et hus som summer af liv fra en masse skønne børn og personale, som gerne vil og må bruge deres krop.

Kroppen er vores redskab til at bevæge os. Bevægelse fremmer glæde, aktiv deltagelse i det sociale samvær, og mestring af livet.

Det er igennem koppen og sanserne, det lille barn lærer og får en masse erfaringer med sig selv og livet.

Vi arbejder med pædagogisk idræt og bevægelsesglæde, der ses i hverdagen både hos børnene og de voksne, som også leger med, løber, kravler, danser, og er aktive med kroppen i lege.

Krop og bevægelse er med til at fremme dannelsen, i samvær med andre børn og engagerede voksne.

Vi arbejder ud fra et højt fagligt ståsted, hvor tryghed og trivsel er i højsæde. Vi har øje for det enkelte barn i hverdagen, hvor værdier som anerkendelse, medbestemmelse, indflydelse, varme og lydhørhed er centrale værdier for os.

Det pædagogiske grundsyn hos os er, at vi ønsker at skabe en hverdag, hvor vores grundlæggende barnesyn både kan ses, mærkes og høres.

Det betyder i praksis, at vi lægger vægt på at lytte til børnenes ideer og forsøger at komme dem i møde i så høj udstrækning som muligt. Vi inddrager børnene i beslutninger og vægter de pædagogiske aktiviteter ud fra vores viden om børnenes behov, trivsel og udvikling. Det er, altid personalets ansvar at se, lytte og træffe beslutninger, ud fra et grundlæggende syn på at tage børnenes perspektiv, samtidig med at vi tager ansvaret. Derfor bliver pædagogikken og dagligdagen præget af børneinddragelse, og pædagogfaglig vurdering.

Vi ønsker at give børnene en varieret hverdag, hvor vi igennem de år de går hos os, bliver præsenteret for mange forskellige aktiviteter. Det spænder fra den vigtige leg både ude og inde, til oplevelser på museer, skovture med bus, zoo have, Dok 1, teater, biblioteker, Aros, strandture med fiskenet, gåture i lokalområdet, musik oplevelser, kreative udtryk på vores værksted, bålmad på legepladsen, idræt i hallen og nichen, og meget meget mere.

Igennem alle disse aktiviteter hvor børnene er aktive og hvor personalet bidrager aktivt med deres viden, nærvær og er engagerede i samværet, så kommer vi rundt om alle læreplanstemaer.

Den sproglige udvikling tager vi meget aktivt del i igennem samtaler, læser bøger, sørge for et stimulerende sprog rigt miljø og oplevelser der appellerer til spørgsmål og snak. Ligesom vi er en del af dialogisk læsning og laver sprogvurderinger på børnene.

Som forældre hos os, kan du få indflydelse igennem arbejde i forældreråd eller bestyrelse.

Dog har alle forældre mulighed for, dagligt at snakke med personalet og vi bestræber os meget på at få et tillidsfuldt samarbejde med alle forældre. Vi har kaffe på kanden til jer og alle er velkomne til at sætte sig sammen med os eller barnet på stuen, og se hvad vi laver og få en snak om dagligdagen.

Vi ønsker at vores samarbejde bygger på fælles tillid, så I er trygge ved at sende jeres barn hen til os. Åbenhed og ærlighed sætter vi pris på. Vi taler i en høflig tone sammen, - også hvis der opstår svære situationer vi skal drøfte omkring dit barns trivsel og udvikling.

Vi er en flok pædagoger og medhjælpere, der godt må være fjollede og skøre og som tør. Vi har et højt ambitionsniveau i forhold til vores pædagogik. Vi har en fri tone og kan lide hinanden og vores arbejde.

Vi er åbne og interesserede i samarbejde til børnenes bedste.  Vi har mange studerende der kommer i perioder i vores hus, som også er med til at sikre, at nye og kritiske øjne kan se på vores praksis og som giver god feedback. Derfor går vi heller ikke i stå, men er i stadig udvikling.

De studerende og vores forældregruppe taler pænt om os og det betyder meget for os, at det både kan ses, høres og mærkes udenfor huset, at her er rart at være.

Velkommen til os.

Idrætsbørnehuset v/Globus1 består af 3 stuer -en vuggestue og to børnehavestuer, samt  fællesrum, krea-værksted og et køkken. På stuerne har vi bla. klatrevægge, gynger og ribber. Derudover har vi en stor legeplads med borg, gynger, rutchebaner, klatrevægge, bakker, legehuse, sandkasser, mooncarbane, fodboldbane og et bålsted.

Idrætsbørnehuset er fysisk bygget sammen med multihallen Globus1 og vi har vores eget sal kaldet “nichen”, som vi bruger hver dag, ligesom vi også bruger den store hal.

Fælles for vores lokaler og legeplads er, at der er plads til leg, bevægelse, fordybelse og indretningen indbyder både til fysisk udfordring inde som ude.

 

Her i vores hus arbejder vi på at skabe en varieret hverdag for børnene.

 • Vi bestræber os på at give alle børn mange forskellige oplevelser i løbet af en uge. I hverdagen deler vi børnene op i små grupper, hvilket vi har stor mulighed for. Det fremmer læring hos den enkelte, at vi kan være tæt på børnene i aktiviteten, legen eller sammen om bogen vi læser.
 • Vi inddrager børnene i hvad de gerne vil lave og lytter til deres ønsker. Nogle gange bestemmer de selv og andre gange tager personalet ansvar for hvilke børn der skal lave hvad, sammen med os, altid ud fra en pædagogisk vurdering.
 • Vi tager også på ture udenfor huset, hvor vi enten går i nærområdet eller deltager i kulturarrangementer i byen, eller vi kan tage vores cykel til 4 børn og cykler ud i naturen. Turene kan også være fælles ture langt væk f.eks. Ålborg zoo. Vi tager afsted både med den store gruppe og en lille gruppe børn.                                                     
 • I Nichen har vi til gengæld alle børn samlet hver morgen til ”morgensjov” hvor vi laver fælles bevægelseslege, danser, laver stafet eller regellege med hele flokken. Personalet deltager selvfølgelig også aktivt i denne daglige fælles aktivitet. Forældre er velkomne til også at deltage indimellem, når I får lyst til at se og være med til det vi laver i Nichen. Også hver fredag formiddag er alle børn med i den store hal, hvor vi har mulighed for at lave store forhindringsbaner, lege, løbe, kravle, hoppe med og på redskaber.
 • Vi har både planlagte aktiviteter og vi kan også være meget spontane eller ændre planer, hvis der opstår lyst eller behov for, at vi gør noget andet end tiltænkt.
 • Vi har en del skønne og hyggelige traditioner i vores hus, som vi holder sammen med børnene eller vi inviterer forældre med. Det er sommerfest, halloween, julefest, fastelavn og påskehygge. Der er dog tider på dagen hvor vi spiser og disse måltider ligger rimelig fast på samme tidspunkt hver dag.
 • Vi serverer morgenmad til de børn der kommer tidligt og alle får tilbudt et formiddagsmåltid. Kl. 11 får vi frokost, ofte et varmt måltid som vores kok tilbereder.
 • Om eftermiddagen kl.14 tilbyder vi et let måltid, efter at vi har været på legepladsen over middag.
 • Når de fleste børn er ved at gå hjem, samles vi i en gruppe og hygger med de børn der er tilbage.

Kost i Tovshøj Dagtilbud

Alle vuggestuebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.
Alle børnehavebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.

Det er vores mål:

 • At børn bliver præsenteret for mange forskellige smagsoplevelser
 • At vi har en god madkultur, hvor der er ro og en god stemning omkring måltidet, og børnene støttes i at være selvhjulpne.
 • At gøre børn og forældre bevidste om sund mad.
 
Det er lykkedes når:
 • der er en god atmosfære omkring spisningen
 • børn ikke er kræsne og er glade for en varieret kost.
 • børnene skelner mellem og er bevidste om sund og usund mad.
 • forældrene interesserer sig for den kost, der serveres i institutionen.
Vi sørger for:
 • At alle får en varieret, sund og ernæringsrigtig kost
 • At kostordningerne serverer varieret, sund og ernæringsrigtig kost.
 • At bruge tandlæge og sundhedsplejerske til oplysende foredrag på forældremøder efter behov.
 • Besøg fra tandplejen i børnehaven
 • At personalet sikrer sig, at børn der kommer efter kl.8 har fået morgenmad.
 • At afsøge mulighederne for at trække på kostressourcepersonen i område 11 med henblik på rådgivning og vejledning til personale og forældre
 • At de børn, der har behov for støtte omkring kost – mad & måltider, får det. Personalet vil desuden inspirere og vejlede forældrene.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Tovshøj Dagtilbud:

Maden i dagtilbuddet opfylder Aarhus Kommunes Kostpolitik.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.