Vi arbejder med udgangspunkt i Aarhus kommunes overordnede værdier:

 • Troværdighed - man skal kunne have tillid til os
 • Respekt – alle skal have en god og ordentlig behandling
 • Engagement – den enkeltes indsats gør en forskel

 

Ved troværdighed forstår vi:

 • at vi på et fagligt grundlag kan argumentere for, det vi siger og gør.
 • at ord og handling følges ad.
 • at vi er åbne og ærlige overfor hinanden.
 • at vi tør vedkende fejl og mangler og lærer af dem.
 • at vi sikrer åbenhed om beslutninger og overvejelser.

Ved respekt forstår vi:

 • at vi fokuserer på opgaven.
 • at vi giver plads til hinandens meninger og synspunkter.
 • at vi forholder os lyttende og nysgerrigt til hinandens forskellige holdninger.
 • at vi kan tage beslutninger, samtidig med at vi giver plads til uenighed.
 • at vores udgangspunkt er, at alle gør deres bedste, at vi er ligeværdige.

Ved engagement forstår vi:

 • at vi er positivt indstillet overfor vores opgave.
 • at vi er aktive og nysgerrige.
 • at vi vil udvikle os, og udfordre hinanden fagligt.
 • at vi går forrest som ledelse.
 • at vi er velforberedte.
 • at vi har et godt arbejdsmiljø, hvor vi giver plads til smil og latter.
 • at vi arbejder på at fremme og vedligeholde arbejdsglæden.

 

Som supplement til disse værdier præciserer vi at:

Vi arbejder ud fra et fagligt og teoretisk grundlag -ikke ud fra vores personlige og private moralske holdninger.

Det betyder, at holdninger, tiltag og indsatser i Tovshøj dagtilbud skal kunne begrundes fagligt. Denne tilgang gælder for alle indsatsområder.

 

For eksempel er vores tilgang til forældrene at:

”alle forældre vil det bedste for deres børn.”