Mælkevejen har 4 stuer, et stort motorikrum, med plads til leg og bevægelse, samt et tumlerum i vuggestuen, hvor de mindste kan udfordre sig motorisk.
Ud over det har vi et stort fællesrum og et kreativt-værksted, og et krybberum. 
På vores egen legeplads har vi blandt andet et stort aktivitetstårn med rutschebane, legehuse, gynger, mudderkøkken, sandkasser, fodboldbane, klatrevæg og bålplads. Derudover har vi en dejlig terrasse hele vejen rundt om huset. 

 

Mælkevejen arbejder ud fra de styrkede læreplaner og tilrettelægger en hverdag ud fra børnene og deres udvikling. En typisk dag i Mælkevejen ville se sådan ud:

6.30: Mælkevejen åbner. Der serveres morgenmad til kl. 7.15
8.00: Fordeler vi os på stuerne
9.00: Samling med brød og frugt og sang
9.30: Forskellige pædagogiske aktiviteter
11.00: Frokost
11.30: Vuggestuens børn hviler/sover. Børnehaven er ude op legepladsen
14.00: Eftermiddagsmad
14.30: Leg og aktiviteter på stuen
17.00: Mælkevejen lukker. OBS! Vi lukker 16.30 hver fredag.

Vi bestræber os på at alle børn kommer på tur min. en gang om ugen.

Vi har årlige fællesarrangementer med forældrene; sommerfest, tur til Sølyst og julefesten. 

Kost i Tovshøj Dagtilbud

Alle vuggestuebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.
Alle børnehavebørn i dagtilbuddet tilbydes fuldkostordning.

Det er vores mål:

 • At børn bliver præsenteret for mange forskellige smagsoplevelser
 • At vi har en god madkultur, hvor der er ro og en god stemning omkring måltidet, og børnene støttes i at være selvhjulpne.
 • At gøre børn og forældre bevidste om sund mad.
 
Det er lykkedes når:
 • der er en god atmosfære omkring spisningen
 • børn ikke er kræsne og er glade for en varieret kost.
 • børnene skelner mellem og er bevidste om sund og usund mad.
 • forældrene interesserer sig for den kost, der serveres i institutionen.
Vi sørger for:
 • At alle får en varieret, sund og ernæringsrigtig kost
 • At kostordningerne serverer varieret, sund og ernæringsrigtig kost.
 • At bruge tandlæge og sundhedsplejerske til oplysende foredrag på forældremøder efter behov.
 • Besøg fra tandplejen i børnehaven
 • At personalet sikrer sig, at børn der kommer efter kl.8 har fået morgenmad.
 • At afsøge mulighederne for at trække på kostressourcepersonen i område 11 med henblik på rådgivning og vejledning til personale og forældre
 • At de børn, der har behov for støtte omkring kost – mad & måltider, får det. Personalet vil desuden inspirere og vejlede forældrene.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter for afdelingerne i Tovshøj Dagtilbud:

Maden i dagtilbuddet opfylder Aarhus Kommunes Kostpolitik.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi ser forældresamarbejdet som en vigtig del af vores arbejde og lægger stor vægt på at god dialog og gode relationer, da det skaber de bedste forudsætninger for børnene. Vi holder introsamtaler med forældrene når barnet starter i institutionen, samt en opfølgende 3. måneders samtale. Vi bestræber os på at vi har et møde med forældrene min. 1 gang om året.

 

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Dit barns udvikling og trivsel er rigtig vigtig for os. Vi arbejder derfor løbende med at udvikle og forbedre vores pædagogik.

Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under Fælles i dagtilbuddet.